27 July 2007

Fire work 2

siuk.........smoke house..........

lawa api mu atu........biasa udah kah membakar hutan...


Arap-aaaaaaaaarap tara ada antu.....


lihat saja kah........
yes.....yes........last day.....

ani tahyang kuidamkan.........
macam-macam jua

water On.......siapgua cari minyak bukan cari api......
hehehe......selesai sudah.....selamat-selamat...........


atu banar-banar ............


aing-aing ........ ok jua aku ani.......


KL with Dina

My Show